Luns, 18 de xuño: reunión do Ateneo Viaxeiro – Ateneo de Santiago