Mércores, 30 de maio: Maratón de lectura da Fundación Granell – Ateneo de Santiago