Martes, 22 de maio: Xuntanza da Comisión organizativa do acto lúdico-cultural – Ateneo de Santiago